Kontakt

turistička agencija

PUTOKAZI putovanja d.o.o.

Poslovnica

Mažuranićevo šetalište 14, 21000 Split

Sjedište

B. Vukasa 1, 21000 Split

Telefon

Tel: +385 (0)21 455 038, Fax: +385 (0)21 455 039

Email

putokazi@yahoo.co.uk

Radno vrijeme za rad sa strankama

09:00 do 13:00 sati (subotom zatvoreno)

Voditelj poslova

Ratka Prpa

Direktor/član uprave

Željko Uvodić, Društvo zastupa pojedinačno i samostalno

OIB

96392047536

Id kod

HR-AB-21060271971

Sudski registar

Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Splitu, MBS 060271971

Temeljni kapital društva u iznosu od 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Sukladno članku 6. Točka 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu obavještavamo potrošače da eventualno nezadovoljstvo za pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u prostorijama agencije ili isti mogu poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu putokazi@yahoo.co.uk, u pisanom obliku odgovorit ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimljenog odgovora.

Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti turističke agencije je Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.